تولید کننده و مجری تخصصی

   

اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی

   

با افزایش روز به روز جمعیت و توسعه جوامع انسانی شهرنشین ، نیاز به ساختمانهای بلند مرتبه با استحکام و کیفیت پدیدار گردید. دراین بین عدم یکسان بودن سرعت عرضه و تقاضای ساختمان و به طبع آن تعجیل درساخت و سازها درکنار عواملی همچون نبود تخصص و دانش فنی گروه های سازنده ، ضعف درمهارت ها و اجرای صحیح قوانین و مقررات ساخت صحیح در اکثر سازه های فولادی باعث کاهش کیفیت مطلوب بنیان ساختمانها گردید.

شرکت فنی مهندسی بام گستر دیبا درسال 1385 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی متمایز درعرصه سازه های فولادی با پشتوانه تجربه، تخصص و دانش فنی نیروهای متخصص خود در زمینه اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی شروع به فعالیت نموده است.

 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com
 • bgdiba.com

Image0006Image0005Image0004Image0003Image0002image1 (2)Image0001Image