تولیدات اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

شرکت فنی ومهندسی بام گستردیبا تولید کننده ومجری تخصصی اسکلت فلزی به پشتوانه تجربه ، دانش فنی وبهره گیری ازنیروهای متخصص، وباتوجه به نظرات مشتریان وخواسته های آنها برآن شد جهت پاسخگویی بهتربه نیازهای صنعت کشور وارتقای سطح کیفی خدمات ، فعالیت های ساخت وتولید اسکلت فلزی وسازه های صنعتی رادرقالب مجموعه ای مجهز فراهم نماید حوزه فعالیت های این مجموعه شامل ساخت وتولید ونصب اسکلت فلزی پیچ ومهره وجوشی درساختمان ها وسازه های صنعتی می باشد این مجموعه آمادگی دارد به صورت تخصصی درزمینه تولید اسکلت فلزی با بهره مندی ازپرسنل متخصص وامکانات مجهز نیازمشتریان خود رادراین صنعت پاسخگو باشد .

باافزایش روزبه روز جمعیت و توسعه جوامع انسانی، شهرنشین نیاز به ساختمانهای بلند مرتبه با استحکام و کیفیت پدیدارگردید. دراین بین عدم یکسان بودن سرعت عرضه و تقاضای ساختمان و به طبع آن تعجیل درساخت و سازها درکنار عواملی همچون نبود تخصص و دانش فنی گروه های سازنده ، ضعف درمهارتها و اجرای صحیح قوانین و مقررات ساخت صحیح دراکثر سازه های فولادی باعث کاهش کیفیت مطلوب بنیان ساختمانها گردید. شرکت فنی مهندسی بام گستردیبا درسال 1385 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی متمایز درعرصه سازه های فولادی با پشتوانه تجربه، تخصص و دانش فنی نیروهای متخصص خود شروع به فعالیت نموده است.