تولیدات اسکلت فلزی

شرکت فنی و مهندسی بام گستردیبا تولید کننده و مجری تخصصی اسکلت فلزی به پشتوانه تجربه ، دانش فنی وبهره گیری ازنیروهای متخصص، وباتوجه به نظرات مشتریان وخواسته های آنها برآن شد جهت پاسخگویی بهتربه نیازهای صنعت کشور و ارتقای سطح کیفی خدمات ، فعالیت های ساخت و تولید اسکلت فلزی وسازه های صنعتی را در قالب مجموعه ای مجهز فراهم نماید

حوزه فعالیت های این مجموعه شامل ساخت وتولید و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره و جوشی درساختمان ها وسازه های صنعتی می باشد.

این مجموعه آمادگی دارد به صورت تخصصی درزمینه تولید اسکلت فلزی با بهره مندی ازپرسنل متخصص وامکانات مجهز نیازمشتریان خود رادراین صنعت پاسخگو باشد .

باافزایش روزبه روز جمعیت و توسعه جوامع انسانی، شهرنشین نیاز به ساختمانهای بلند مرتبه با استحکام و کیفیت پدیدارگردید. دراین بین عدم یکسان بودن سرعت عرضه و تقاضای ساختمان و به طبع آن تعجیل درساخت و سازها درکنار عواملی همچون نبود

تخصص و دانش فنی گروه های سازنده ، ضعف درمهارتها و اجرای صحیح قوانین و مقررات ساخت صحیح دراکثر سازه های فولادی باعث کاهش کیفیت مطلوب بنیان ساختمانها گردید.

شرکت فنی مهندسی بام گستر دیبا درسال ۱۳۸۵ با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی متمایز در عرضه سازه های فولادی ( سقف عرشه فولادی ) با پشتوانه تجربه، تخصص و دانش فنی نیروهای متخصص خود شروع به فعالیت نموده است.

اسکت فلزی ساختمان, اسکلت فلزی دو طبقه, عرشه فولادی ساختمان, رول فرم ورق ساختمانی, انواع ورق عرشه,متال دک سقف

شرکت بام گستر دیبا , سقف عرشه فولادی, رول فرم ورق, اسکلت فلزی, ورق عرشه, عرشه فولادی, متال دک