برشکاری و تثبیت

در مرحله برشکاری و تثبیت، ورق‌های فرم داده‌شده توسط برش گیرهای مخصوص که سایز آن‌ها با توجه به طراحی انجام‌شده محاسبه و انتخاب می‌گردد با میخ و چاشنی مخصوص به تیرهای اصلی و فرعی دوخته می‌شود.

متأسفانه عدم توجه به برند انتخابی میخ و چاشنی (چینی و تایوان و ...) توسط مجریان غیر فنی باعث عدم جوابگویی در آزمایش برش موردنیاز می‌گردد.

تمامی میخ و چاشنی مصرفی در شرکت فنی مهندسی بام گستر دیبا از شرکت HILTI سوییس و مورد تائید سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی می‌باشد و تماماً دارای certificate می‌باشد.

شرکت بام گستر دیبا با استفاده از برند اصلی در میخ و چاشنی (HILTI) از باز شدن اتصالات پرچی در محل نشیمن جلوگیری می‌نماید و با این عمل کیفیت ایده آل تری در اتصال جوش stud که در مرحله بعد است بد ست می‌آورد و این اقدام به کنترل یکپارچگی سقف از لحاظ رفتاری و هم کم شدن عبور صدا از سقف کمک می‌نماید.

در مرحله برشکاری و تثبیت، ورق‌های فرم داده‌شده توسط برش گیرهای مخصوص که سایز آن‌ها با توجه به طراحی انجام‌شده محاسبه و انتخاب می‌گردد با میخ و چاشنی مخصوص به تیرهای اصلی و فرعی دوخته می‌شود.

متأسفانه عدم توجه به برند انتخابی میخ و چاشنی (چینی و تایوان و …) توسط مجریان غیر فنی باعث عدم جوابگویی در آزمایش برش موردنیاز می‌گردد.

تمامی میخ و چاشنی مصرفی در شرکت فنی مهندسی بام گستر دیبا از شرکت HILTI سوییس و مورد تائید سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی می‌باشد و تماماً دارای certificate می‌باشد.

شرکت بام گستر دیبا با استفاده از برند اصلی در میخ و چاشنی (HILTI) از باز شدن اتصالات پرچی در محل نشیمن جلوگیری می‌نماید و با این عمل کیفیت ایده آل تری در اتصال جوش stud که در مرحله بعد است بد ست می‌آورد و این اقدام به کنترل یکپارچگی سقف از لحاظ رفتاری و هم کم شدن عبور صدا از سقف کمک می‌نماید.

اسکت فلزی ساختمان, اسکلت فلزی دو طبقه, عرشه فولادی ساختمان, رول فرم ورق ساختمانی, انواع ورق عرشه,متال دک سقف

شرکت بام گستر دیبا , سقف عرشه فولادی, رول فرم ورق, اسکلت فلزی, ورق عرشه, عرشه فولادی, متال دک