ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

جنس ورق مطابق استاندارد BS فولادی و حداقل دارای مقاومت جاری شدن  kg/cm32200 باشد .فولادی که به طورمعمول مورد استفاده قرارمی گیرد از نوع S12 و S13  و S14 که به ترتیب دارای تنش ها ی جاری شدن 2100 و 2400و 2800 کیلوگرم برسانتی مترمربع و درضخامت های بین 8/0 تا 1.2 میلی متر می باشد. فولاد مصرفی باید گالوانیزه شود که طبق استاندارد BS مقداراین برابر 275 گرم برمترمربع می باشد که محافظت کافی را حاصل کند.

ورق های مصرفی از جنس فولاد با روکش گالوانیزه مطابق استانداردهای جهانی A6S3M–ASTM و A123 می باشد  . فرمینگ این ورق ها به صورت ذوزنقه ای میباشد که دارای آجهایی در سطح ورق گالوانیزه می باشد . قدرت باربری و دهانه مجاز قابل پوشش توسط عرشه ها بستگی به سطح مقطع و خواص هندسی عرشه و همچنین میزان بار وارده دارد.

عملکرد ورق در سقف عرشه فولادی

از دیگر وظایف سقف عرشه فولادی  انتقال نیروهای برشی در دهانه میباشد . این کار توسط برجستگی هایی بر روی بدنه عرشه انجام میگیرد . آج های موجود باعث بوجود آمدن سطح مقطع بیشتر و به طبع درگیری بیشتر بین بتن عرشه و بتن می شود .این امر از جدا شدگی افقی و قائم بین دال و عرشه ممانعت به عمل می آورد .لذا از عرشه به عنوان آرماتور کششی استفاده نمود . ورق ها در دو نوع گام 7.5cm  و 5.5cm می باشند . فرق ورق گالوانیزه در ارتفاع فرم ذوزنقه ای عرشه می باشد که بطور معمول از فرم 7.5 استفاده می شود . در این نوع فرمینگ نیازی استفاده از میلگردهای حرارتی نمی باشد که طبیعتا  صرفه جویی چشم گیری در هزینه و اجرای سقف می باشد

شرکت بام گستردیبا ، نورد اختصاصی خودرا مطابق آئین نامه های بین المللی وداخلی طراحی نموده .فرمینگ بامگستر بیشترین عرض مفید و طبعا̋ کاردهی بیشترورق گالوانیزه را درپی دارد . محصولات تولیدی باخط تولید تمام اتوماتیک همراه با بسته بندی، کدگذاری و مشخصات فنی پالت گذاری وارسال می گردد .