پرسنل و تجهیزات کارگاهی بام گستردیبا

 
لیست تجهیزات لیست پرسنل کارگاهی
1 150KWA   دیزل ژنراتور سرپرست کارگاه مسئول کنترل کیفی مسئول انبار و تجهیزات معاون اجرایی کارگاه معاون فنی کارگاه معاون لجستیک کارگاه کارشناس فنی کارشناس لجستیک کارشناس اجرایی استاد کار کارگر اجرا
2 BHM22 استادولدینگ
3 فرز
4 DX460 تفنگ میخکوب هیلتی
5 DX 76 تفنگ برشگیر کوب هیلتی
6 دریل دستی
7 برش پلاسما
8 GMAW دستگاه جوش GMAW
9 SMAW دستگاه جوش
10 زیر پودری دستگاه جوش
11 دستگاه برش اتوماتیک  aks11
12 کمپرسور رنگ1500 لیتر  aks12
13 دستگاه برش هشت شعله ریلی  aks13
14 دستگاه دریل رادیال  aks14