مصاحبه مطبوعاتی

مصاحبه شبکه اطلاع رسانی ساختمان و مسکن با مدیریت شرکت بام گستردیبا
مصاحبه شبکه اطلاع رسانی ساختمان و مسکن با مدیریت شرکت بام گستردیبا

اسکت فلزی ساختمان, اسکلت فلزی دو طبقه, عرشه فولادی ساختمان, رول فرم ورق ساختمانی, انواع ورق عرشه,متال دک سقف

شرکت بام گستر دیبا , سقف عرشه فولادی, رول فرم ورق, اسکلت فلزی, ورق عرشه, عرشه فولادی, متال دک