0%
  پروژه اداری و تجاری

  آسمان کرج

  متراژ:‌۲۰.۰۰۰ متر مربع
  کارفرما : شخصی ( مهندس محمدی )
   0%
   پروژه اداری و تجاری

   صنایع بهشهر

   متراژ:‌۴۳.۰۰۰ متر مربع
   کارفرما : شرکتی ( صنایع بهشهر تهران )
    0%
    پروژه مخازن نفتی

    امیدیه

    متراژ:۸.۰۰۰ متر مربع
    کارفرما : شرکتی (عمراب )
     0%
     پروژه مسکونی

     مروارید بهارستان

     متراژ:۴۰.۰۰۰ متر مربع
     کارفرما : شرکتی (نوکاژه )