به علت کنگره‌ای بودن عرشه‌های فولادی حجم و ضخامت متوسط بتن به‌طور قابل‌توجه ای کاهش می یابد که موجب سبک‌تر شدن سازه می شود که این امر کوچک شدن مقاطع تیر و ستون و فونداسیون را در پی خواهد داشت که هرکدام از این موارد علاوه بر کاهش قابل‌ملاحظه هزینه، موجب بهینه‌سازی و استفاده بیشتر و بهتر از فضا می‌باشد.